Let op: u ziet alleen een deel van de provincie Flevoland en omstreken. Daarbuiten is de demoviewer niet beschikbaar.
Error: De kaartviewer kan niet getoond worden.

 

Examples: Notificator

cURL Linux:

curl --location --request POST 'https://services.geodan.nl/notification/v2/email?servicekey=FILL_IN_YOUR_SERVICEKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"sender": "GeodanMaps Test",
"recipients": [
{
"firstName": "Receiver",
"lastName": "of Test",
"address": "FILL_IN_AN_EMAIL_ADDRESS"
}
],
"subject": "Test using GeodanMaps NotificationService",
"content": {
"text" : "Dear reader,\n\nThis is an email in plain text.\n\nRow 1, cell 1\tRow 1, cell 2\nRow 2,cell 1\tRow 2, cell 2\n\nRegards,\n\nGeodanMaps",
"html": "<p>Dear reader,</p><p>&nbsp;</p><p>This is an email in <strong>HTML code</strong>.</p><table><tbody><tr><td>Row 1, cell 1</td><td>Row 1, cell 2</td></tr><tr><td>Row 2, cell 1</td><td>Row 2, cell 2</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>Regards,</p><p>&nbsp;</p><p>GeodanMaps&nbsp;<img src=\"https://html-online.com/editor/tinymce4_6_5/plugins/emoticons/img/smiley-wink.gif\" alt=\"wink\" /></p>"
}
}'

Powershell Windows:

$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/json")

$body = "{`n `"sender`": `"GeodanMaps Test`",`n `"recipients`": [`n {`n `"firstName`": `"Receiver`",`n `"lastName`": `"of Test`",`n `"address`": `"FILL_IN_AN_EMAIL_ADDRESS`"`n }`n ],`n `"subject`": `"Test using GeodanMaps NotificationService`",`n `"content`": {`n `"text`" : `"Dear reader,`\n`\nThis is an email in plain text.`\n`\nRow 1, cell 1`\tRow 1, cell 2`\nRow 2,cell 1`\tRow 2, cell 2`\n`\nRegards,`\n`\nGeodanMaps`",`n `"html`": `"<p>Dear reader,</p><p>&nbsp;</p><p>This is an email in <strong>HTML code</strong>.</p><table><tbody><tr><td>Row 1, cell 1</td><td>Row 1, cell 2</td></tr><tr><td>Row 2, cell 1</td><td>Row 2, cell 2</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>Regards,</p><p>&nbsp;</p><p>GeodanMaps&nbsp;<img src=`\`"https://html-online.com/editor/tinymce4_6_5/plugins/emoticons/img/smiley-wink.gif`\`" alt=`\`"wink`\`" /></p>`"`n }`n}"

$response = Invoke-RestMethod 'https://services.geodan.nl/notification/v2/email?servicekey=FILL_IN_YOUR_SERVICEKEY' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json