29-December
Instructiefilmpjes GeoAdmin


Als afsluiter van weer een mooi jaar GeodanMaps trakteren we u op een veelgevraagde nieuwe pagina op onze website: een pagina met instructiefilmpjes voor de GeoAdmin.

Op de plek waar u gewend bent onze handleidingen te vinden vindt u voor de GeoAdmin nu een extra knop. Deze knop leidt u naar de nieuwe pagina met de filmpjes.

Op moment van schrijven staan er 5 filmpjes. Mocht u behoefte hebben aan meer filmpjes of is een bepaald filmpje u niet helemaal duidelijk? Maakt u dan gebruik van de ‘feedback’-knop op de filmpjes-pagina.

Benieuwd naar de filmpjes? Ga dan snel naar http://geodanmaps.nl/handleidingen en klik op de filmpjes-knop.

Het gehele GeodanMaps-team bedankt u voor uw vertrouwen in ons het afgelopen jaar en wenst u vanaf deze plek alvast een heel erg fijne jaarwisseling en een goed 2018.