19-May
Release
Routeren direct van adres naar adres

Maakt u gebruik van onze Routeren A naar B-dienst? Dan bent u gewend om eerst de adressen van het begin- en eindpunt om te zetten naar coördinaten met behulp van onze geocodeerdienst Geosearch. De verkregen coördinaten stuurt u vervolgens door naar de Routeerdienst.

Vanaf heden kunt u het omzetten van adressen naar coördinaten overslaan en direct een adres of een postcode opgeven. Hoe dit moet ziet u op onze API-webpagina: http://geodanmaps.nl/ontwikkelaars/routing U klikt onder Route op /addressroute. U ziet daar 2 velden voor de respectievelijke adressen, een optie voor de modaliteit en een veld voor uw servicekey. Op http://geodanmaps.nl/ontwikkelaars/routing-examples vindt u een voorbeeld van zo’n aanroep.

Het betreft een eenvoudige variant van de routeerdienst. Zo heeft u geen keuze tussen ‘kortste’ of ‘snelste’ route; standaard wordt ‘kortste’ gebruikt. De standaard eenheden zijn ‘kilometers’ en ‘minuten’ en er wordt geen geometrie van de adressen en route teruggeven. Wilt u de geavanceerdere instellingen gebruiken, dan kunt u de reguliere Routeren A naar B-dienst gebruiken. De kosten voor een verzoek aan deze Routeervariant zijn ongewijzigd, u betaalt evenveel credits als wanneer u het resultaat via de huidige losse aanroepen doet.

Wilt u gebruik maken van deze nieuwe dienst en bent u al in het bezit van een servicekey? Stuurt u dan een e-mail naar helpdesk@geodan.nl met het verzoek de dienst open te stellen voor uw servicekey.