06-February
Release
Generieke kaarten nu beschikbaar als WFS

Het is vanaf nu mogelijk om de generieke GeodanMaps-datasets ook op te vragen als Web Feature Service (WFS). Dit biedt de optie om de data van Geodan op andere manieren te gebruiken. Doordat de datasets kunnen worden ingeladen als objecten in plaats van een afbeelding krijgt de dataset een interactieve component. Zo kunt u bijvoorbeeld de WFS-data gebruiken voor het ‘Gebieden maken’ of het ‘Ruimtelijk zoeken’ in de GeodanMaps Viewer. Uiteraard is het ook mogelijk om de WFS data in uw eigen applicatie te laden.

Kijk op www.geodanmaps.nl/ontwikkelaars/mapservices voor meer informatie over de WFS API’s.

Afbeelding 34