03-November
Release
Documentatie Geosearch verbeterd

De documentatie van onze Geosearch-dienst is verbeterd. Daar waar voorheen alleen de meest gebruikte opties vermeld stonden, geeft de documentatie nu een volledige beschrijving van de dienst. Ook is de mogelijke ‘output’ (het antwoord van de dienst na het doen van een verzoek) nu volledig beschreven en zijn de verschillende secties geherstructureerd wat de leesbaarheid ten goede komt.

De documentatie is te vinden op deze website. Klik in het menu op ‘ontwikkelaars’ en dan op ‘geosearch’.